× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای گیاهی
 • دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرمدمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

      دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

  136,000128,000 تومان

 • دمنوش نعنا فلفلی -14 عدددمنوش نعنا فلفلی -14 عدد

      دمنوش نعنا فلفلی -14 عدد

  82,00078,000 تومان

 • دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرمدمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

      دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

  106,00098,000 تومان

 • دمنوش زاگرس - 90 گرمدمنوش زاگرس - 90 گرم

      دمنوش زاگرس - 90 گرم

  215,000208,000 تومان

 • دمنوش زاگرس - 21 عدددمنوش زاگرس - 21 عدد

      دمنوش زاگرس - 21 عدد

  126,000 تومان

 • دمنوش رویای شبانه - 100 گرمدمنوش رویای شبانه - 100 گرم

      دمنوش رویای شبانه - 100 گرم

  298,000265,000 تومان

 • دمنوش چای لیمو - 75 گرمدمنوش چای لیمو - 75 گرم

      دمنوش چای لیمو - 75 گرم

  152,000130,000 تومان

 • دمنوش چای لیمو - 21 عدددمنوش چای لیمو - 21 عدد

      دمنوش چای لیمو - 21 عدد

  110,00098,000 تومان

 • دمنوش باغ راز  - 100 گرمدمنوش باغ راز  - 100 گرم

      دمنوش باغ راز - 100 گرم

  372,000348,000 تومان

 • دمنوش باغ راز - 21 عدددمنوش باغ راز - 21 عدد

      دمنوش باغ راز - 21 عدد

  192,000164,000 تومان

 • دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

      دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

  165,000148,000 تومان

 • دمنوش لمونگرس زنجبیل - 21 عدددمنوش لمونگرس زنجبیل - 21 عدد

      دمنوش لمونگرس زنجبیل - 21 عدد

  110,00098,000 تومان