× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
قوطی فلزی کوچک
چای گیاهی
 • دمنوش چای لیمو - 75 گرمدمنوش چای لیمو - 75 گرم

      دمنوش چای لیمو - 75 گرم

  108,00081,000 تومان

 • دمنوش باغ راز  - 100 گرمدمنوش باغ راز  - 100 گرم

      دمنوش باغ راز - 100 گرم

  310,000279,000 تومان

 • دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

      دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

  132,000 تومان

 • دمنوش زندگی سبز - 85 گرمدمنوش زندگی سبز - 85 گرم

      دمنوش زندگی سبز - 85 گرم

  110,00099,000 تومان