× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
قوطی فلزی کوچک
چای گیاهی
 • دمنوش چای لیمو - 75 گرمدمنوش چای لیمو - 75 گرم

      دمنوش چای لیمو - 75 گرم

  152,000130,000 تومان

 • دمنوش باغ راز  - 100 گرمدمنوش باغ راز  - 100 گرم

      دمنوش باغ راز - 100 گرم

  372,000348,000 تومان

 • دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

      دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

  165,000148,000 تومان

 • دمنوش زندگی سبز - 85 گرمدمنوش زندگی سبز - 85 گرم

      دمنوش زندگی سبز - 85 گرم

  144,000122,000 تومان