× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
بسته های گیاهان خالص
 • آویشن برگ - 40 گرم آویشن برگ - 40 گرم

      آویشن برگ - 40 گرم

  90,00081,000 تومان

 • گل گاو زبان - 20 گرم گل گاو زبان - 20 گرم

      گل گاو زبان - 20 گرم

  68,00061,200 تومان

 • گرانول زنجبیل - 190گرمگرانول زنجبیل - 190گرم

      گرانول زنجبیل - 190گرم

  78,00070,200 تومان

 • گرانول دارچین - 170 گرمگرانول دارچین - 170 گرم

      گرانول دارچین - 170 گرم

  68,00061,200 تومان

 • گرانول زردچوبه - 190 گرمگرانول زردچوبه - 190 گرم

      گرانول زردچوبه - 190 گرم

  42,00037,800 تومان

 • چای سبز سنچا - 80 گرمچای سبز سنچا - 80 گرم

      چای سبز سنچا - 80 گرم

  72,00064,800 تومان

 • چای اولانگ - 110 گرمچای اولانگ - 110 گرم

      چای اولانگ - 110 گرم

  74,00066,600 تومان

 • گلبرگ رز - 22 گرمگلبرگ رز - 22 گرم

      گلبرگ رز - 22 گرم

  40,00036,000 تومان

 • چای سبز - 100 گرمچای سبز - 100 گرم

      چای سبز - 100 گرم

  62,00055,800 تومان

 • چای سفید - 30 گرمچای سفید - 30 گرم

      چای سفید - 30 گرم

  60,00054,000 تومان

 • گل همیشه بهار - 30 گرمگل همیشه بهار - 30 گرم

      گل همیشه بهار - 30 گرم

  50,00045,000 تومان

 • لمونگرس - 30 گرملمونگرس - 30 گرم

      لمونگرس - 30 گرم

  65,00058,500 تومان