× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
قوطی فلزی بزرگ
 • روح افزا - 145 گرمروح افزا - 145 گرم

      روح افزا - 145 گرم

  240,000228,000 تومان

 • دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرمدمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

      دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

  118,000 تومان

 • دمنوش گل های قرمز - 90 گرمدمنوش گل های قرمز - 90 گرم

      دمنوش گل های قرمز - 90 گرم

  132,000118,800 تومان

 • دمنوش زاگرس - 90 گرمدمنوش زاگرس - 90 گرم

      دمنوش زاگرس - 90 گرم

  138,000124,200 تومان

 • دمنوش دره سبز - 120 گرمدمنوش دره سبز - 120 گرم

      دمنوش دره سبز - 120 گرم

  92,00082,800 تومان

 • دمنوش چای سبز اسطوخودوس - 100 گرمدمنوش چای سبز اسطوخودوس - 100 گرم

      دمنوش چای سبز اسطوخودوس - 100 گرم

  150,000135,000 تومان

 • دمنوش رویای شبانه - 100 گرمدمنوش رویای شبانه - 100 گرم

      دمنوش رویای شبانه - 100 گرم

  245,000196,000 تومان

 • دمنوش نور سفید - 110 گرمدمنوش نور سفید - 110 گرم

      دمنوش نور سفید - 110 گرم

  196,000176,400 تومان

 • دمنوش بابونه اسطوخودوس - 90 گرمدمنوش بابونه اسطوخودوس - 90 گرم

      دمنوش بابونه اسطوخودوس - 90 گرم

  260,000234,000 تومان

 • دمنوش پوست ابریشمی - 100 گرمدمنوش پوست ابریشمی - 100 گرم

      دمنوش پوست ابریشمی - 100 گرم

  180,000162,000 تومان